Konflikthåndtering - med mindfulness

Mindful konflikthåndtering handler om at få øje på hvad der er på spil inden i os, og hvad konflikten handler om.

Vi kigger på den indre konflikt og arbejder med en mindful tilgang til det du tror, eller det du ved med nærvær og opmærksomhed og med venlig kærlighed, som er en af hjørnestene i mindfulness.

Vi mødes i alt 3 gange.

  • Første gang - 2,5 time – meditation og refleksion
  • Anden gang - 2,5 time – meditation og refleksion
  • Tredje gang - 1 time – opfølgning
iStock-918529526